Τα πατήματα είναι φυσικά πετρώματα σε ακανόνιστο, στρογγυλό η τετραγωνισμένο σχήμα τα οποία χρησιμοποιούνται πάνω στο γκαζόν χωρίς την χρήση τσιμέντου η κόλλας