ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΕΣ ΚΟΡΑΛΙ

Η σκεπόπλακα κοράλι είναι φυσική πέτρα που χρησιμοποιείται άριστα για την επένδυση σκεπών καθώς είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικες συνθήκες και καθόλου απορροφητική.

Συσκευασία:

 60Μ2/ΠΑΛΕΤΑ

Έως 5mm