ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Την σκεπόπλακα Καβάλας την βρίσκουμε σε γκρι αποχρώσεις και ακανόνιστο σχήμα

Συσκευασία:

35Μ2/ΠΑΛΕΤΑ

Έως 10mm