ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΕΣ ΠΗΛΙΟΥ

Την σκεπόπλακα Νεοχωρίου την βρίσκουμε σε πράσινες, γκρι και καφέ αποχρώσεις και ακανόνιστο σχήμα

Συσκευασία:

35Μ2/ΠΑΛΕΤΑ

Έως 10mm